دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)

دینامیک سیالات محاسباتی یا Computational fluid dynamics که بصورت CFD نام برده میشود شاخه ای از علم...

بیشتر بخوانید