برچسب: چرخه اتو

چرخه اتو

چرخه اتو دارای دو فرآیند هم حجم و دو فرآیند هم فشار است و گرما در طی دو فرآیند هم حجم تغییر پیدا...

بیشتر بخوانید