واژه شناسی پیشرانه های درون سوز

نقطه مرگ بالا (TDC) به موقعیت پیستون در بالاترین حد خود اشاره میشود. نقطه مرگ پایین (BDC) به...

بیشتر بخوانید