مکانیک سیالات پاتر

سال 2011 | 818 صفحه | ISBN: 9780495667735 | 12 MB Mechanics of Fluids :عنوان اصلی Merle C. Potter,...

بیشتر بخوانید