قانون جاذبه نیوتون

نیوتون قانون جاذبه را در سال 1687 منتشر کرد. به گفته او: هر ذره ای از ماده ذرات دیگر مواد را با...

بیشتر بخوانید