ترفندهایی برای بنزین زدن که هر راننده ای باید بداند

امروزه به دلیل قیمت بالای سوخت، بخصوص بنزین رانندگان می بایست در هنگام سوخت گیری دقت بیشتری داشته...

بیشتر بخوانید