استفاده اداره پست اوکراین از پهپاد ها برای ارسال کالا

اداره پست اوکراین برای اولین بار با تشکیل تیمی از شرکت هواپیمایی فلایترکس اقدام به ساخت پهپاد های...

بیشتر بخوانید