هشت راز درباره یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی سالهاست که توسط شرکت های بزرگ در ابعاد کوچک استفاده میشود. مثلا آمازون با رصد کلیک...

بیشتر بخوانید