انواع مختلف نیرو

نیرو یک عامل خارجی است که سبب ایجاد حرکت یا تمایل به حرکت و یا توقف و تمایل به توقف اجسام می‌شود. اساساً دو نوع نیرو وجود دارد که نیروهای تماسی و غیر تماسی هستند همچنین نیروی های گرانشی ، نیروهای مغناطیسی، نیرو های اتمی و نیرو های اصطکاکی هم نوعی از نیرو می باشند که در این مقاله به معرفی انواع مختلف نیرو با جزئیات می پردازیم:


نیرو چیست

همانطور که گفته شد نیرو علاوه بر عامل حرکت یا توقف، می‌تواند باعث تغییر جهت حرکت آنها نیز بشود. همچنین می‌تواند باعث تغییر شکل و اندازه اشیا بشود که دارای بردار و کمیت خواهد شد. در فیزیک کلاسیک نیروهای حقیقی بر اساس مجموعه ای از بدیهیات تعریف می شود قانون حرکت نیوتن که به عنوان قانون دوم نیوتون شناخته می شود بر این اساس است که “مجموعه نیروهایی که بر یک جسم وارد می شود ایجاد شتابی در جهت برآیند نیروهای آن خواهد کرد؛ بنابراین نیرو یک کمیت برداری است.

هنگامی که یک جسم به جرم m به صورت دوار تحت شعاع r با سرعت زاویه ای ثابت ω حرکت میکند شتابی به اندازه rω² ایجاد میشود. که بر اساس قانون دوم نیوتن براآیند نیروی جسم از طریق فرمول mrω² محاسبه می شود.

واحد SI برای نیرو

واحد SI برای نیروها با هر حرف N نمایش داده می شود که بر اساس قانون دوم نیوتن یک نیوتن برابر است با نیرویی که تحت اثر شتاب حرکت یک جرم یک کیلویی به اندازه یک متر ایجاد می شود بنابراین 1N = 1kg /1ms2

در سیستم بریتانیایی نیرو به وسیله پوند بر مجذور ثانیه ft/s2 بیان می شود.

انواع نیرو

نیروها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- نیروهای تماسی
2- غیر تماسی

نیروهای تماسی

بر اساس تماس فیزیکی بین دو نیرو ایجاد می شود مانند:

هول دادن یک کالسکه
شوت کردن یک توپ
باز کردن در

نیروهای تماسی انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است :

نیروی نرمال
نیروی اصطکاک
نیروی کشش
نیروی مقاومت هوا
نیروی فنر

نیروی نرمال

این نیرو همیشه عمود بر سطح است و بر اثر تماس بین دو سطح ایجاد میشود که از طریق تغییر حالت میکروسکوپی مولکول های اجسام بیان می شود.

نیروی اصطکاک

این نیرو بر اثر برخورد دو سطحی است که نسبت به آن در حال حرکت می باشد.

نیروی کشش

نیرویی است که از طریق طناب ها کابل ها و سیم ها بر اثر کشیدگی ایجاد می شود.

نیروی مقاومت هوا

 

این است که در خلاف جهت حرکت اجسام بر اثر مقاومت مولکول های موجود در هوا ایجاد می شود. و هر چه هوا غلیظ تر باشد میزان مقاومت آن روی اجسام بیشتر است.

نیروی فنر

همانند نیروی کشش است با این تفاوت بزرگ که فشردگی هم در آن وجود دارد که با وجود سختی فنر محاسبه می شود.

نیروهای غیر تماسی

نیروهای غیرتماسی شامل موارد زیر می باشند:

نیروی گرانشی
نیروی الکترومغناطیس
نیروی هسته ای ضعیف
نیروی هسته ای قوی

نیروی گرانشی

نیرویی است که بین دو جسم ایجاد می‌شود که با میزان جرم جسم رابطه مستقیم دارد.

نیروی الکترومغناطیسی

نیرویی است که بر اساس الکتریسیته و مغناطیس ایجاد می شود که این نیرو در آهنرباها نمود یافته است.

نیروی هسته ای ضعیف

نیرویی است که بین ذرات زیر اتمی ایجاد می شود که این ذرات سبب واپاشی هسته ای و در نهایت ایجاد پرتوهای رادیو اکتیو می‌شود.

نیروی هسته ای قوی

نیرویی است که ذرات داخل هسته اتم را در کنار هم نگه می دارد و در واقع هسته اتم را پایدار نگه میدارد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 14 =