تفاوت فشار و نیرو

تفاوت اصلی بین فشار و نیرو در این است که نیرو سبب حرکت و یا توقف جسم میشود و یک کمیت برداری است. در حالیکه فشار حالت خاصی از نیرو است که عمود بر یک سطح اعمال میشود و کمیتی اسکالر است. فرمول ریاضی فشار برابر است با نیرو تقسیم بر سطح: P=F/A و بدین معنی است که افزایش نیرو سبب افزایش فشار و افزایش سطح مقطع سبب کاهش آن میشود.

 

در حالیکه نیرو ثابت است، با کاهش سطح مقطع، فشار افزایش می یابد.

 

نیرو فشار
نیرو عامل کشش و هل دادن جسم است نیروی عمود بر سطح مقطع است
واحد نیرو “نیوتون” است که با N بیان میشود واحد آن “پاسکال” است که با pa بیان میشود
بوسیله دینامومتر(dynamometer) یا جابجایی فنر سنجیده میشود بوسیله مونومتر سنجبده میشود.
کمیت برداری است. کمیت عددی است.
سرعت متغییر دارد. سرعت آن ثابت است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − هشت =