انواع تحلیل مدل ها در روش اجزا محدود

انواع تحلیل مدل ها در روش اجزا محدود

در این مقاله انواع آنالیز مدل های کامپیوتری بطور مختصر شرح داده میشود. برخی از ماژول های تحلیل از قبیل تحلیل سازه ها،  تحلیل حرارتی، CFX و اجزا محدود در اینجا شرح داده میشود.

روش اجزا محدود (FEA)

بطور کلی روش اجزا محدود برای سطوح دو بعدی (تنش صفحه ای) کاربرد بیشتری دارد. در مدلهای سه بعدی با افزایش تعداد معادله ها و استفاده از انواع دیگر مش بندی از قبیل مثلثی (triangular ) و چهارضلعی (quadrilateral ) میتوان از این روش استفاده کرد.

در روش اجزا محدود به دلیل اینکه تحلیل یک قطعه بصورت کامل کار دشواری است، قطعه طراحی شده به چندین المان تقسیم میشود. این تکه به کمک گره ها (nodes) به هم متصل میشوند. سپس هر المان (elements) بصورت جدا محاسبه میشود و با ترکیب همه معادله ها و محاسبات، کل قطعه آنالیز میشود.

روش اجزا محدود در تحلیل موارد زیر بکار میرود که عبارتند از:

تنش خطی

این روش برای اندازه گیری جابه جایی ها، تنش ها ، ضریب اطمینان و… با داشتن میزان استحکام قطعه تحت بارهای استاتیک بکار میرود.

مودال

اندازه گیری فرکانس طبیعی سیستم (ارتعاش آزاد) که شامل تاثیر بار وارده به سیستم پیش از تنش می باشد.

انتقال گرما

به منظور تحلیل تنش حرارتی قطعه در حالت پایدار و اندازه گیری هدایت گرمایی می باشد.

هارمونیک

اندازه گیری پاسخ سیستم تحت اثر تحریک های سینوسی که تابعی از فرکانس هستند.

کمانش خطی

اندازه گیری بار منجر به شکست قطعه و ضریب ایمنی تحت کمانش.

بهینه سازی

بهینه سازی قطعه از لحاظ توپولوژی به منظور کاهش قیمت و کاهش مواد اولیه مصرفی بدون از دست رفتن استحکام.

تحلیل غیر خطی

محاسبه جابه جایی ها و تنش های قطعه تحت بارهای استاتیک تا مرحله پلاستیک.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =