ماه: خرداد 1395

چرخه اتو

چرخه اتو دارای دو فرآیند هم حجم و دو فرآیند هم فشار است و گرما در طی دو فرآیند هم حجم تغییر پیدا...

بیشتر بخوانید

چرخه دیزل

در شکل زیر چرخه استاندارد دیزل روی نمودار p-v و T-s نشان داده شده است. این سیکل در موتورهای دیزلی...

بیشتر بخوانید